ملت ایران:در طول مصاحبه، سلنا درمورد رابطه ی خود با جاستین بیبر حرف می زد، که آنها دوست دارند در اوقات فراغت به شهربازی بروند.

او در ادامه گفت ما زیاد به دیزنی لند می رویم، او(جاستین) هم دوست دارد، ولی بیشتر به قسمت مزرعه ترسناک نات(مناسبت سالانه ای در مزرعه نات در کالیفرنیا) می رویم، چون بیشتر مورد علاقه من است. من کسی هستم که دوست دارم بترسم، ولی اکثر اوقات چشم‌ها و گوش‌ هایم را در کل ماجرا می‌ گیریم.

در همین حین بود که یک دفعه برنامه عوض شد و برای مهمان برنامه چیز غافل گیرکننده ای را فراهم کردند، یک دفعه مردی که ماسک چرمی به صورت داشت و اره برقی در دست داشت، سلنا را ترساند.

این حرکت دوبار تکرار شد و در آخر سلنا گومز به شوخی گفت: ”بسه، دیگه به اینجا برنمی گردم!”

۳نسل