ملت ایران:تصاویری که در زیر مشاهده می کنید قسمت هایی از یک قطار در پاریس است که مدتی پیش به تقلید از کاخ ورسای بازسازی شده است. کوپه های این قطار با داشتن طراحی زیبا و منحصر به فرد واقعا به یک قصر سلطنتی شباهت دارد. کاخ ورسای زمانی مرکز قدرت سیاسی فرانسه محسوب می شد.

با این قطار مثل یک پادشاه سفر کنید ! + تصاویر