نورا دایی دختر سرمربی راه آهن صاحب یک شرکت خدمات بیمه شده است. وقتی علی دایی در مراسم افتتاح شرکت خدمات بیمه نورا تدبیر ایرانیان شرکت کند، طبیعتا یکی از همراهان اصلی او «نورا دایی» خواهد بود.

صاحب شرکت جدید علی دایی+ عکس