ملت ایران: با توجه به این‌که سال گذشته، بنابر هر دلیلی ایران در این نمایشگاه شرکت نکرد، حضور امسال موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران به نمایندگی از کشورمان که برگزارکننده نمایشگاه کتاب تهران و نمایشگاه‌های کتاب استانی است، می‌تواند بار دیگر در معرفی نشر و تألیفات ایران امیدها را زنده کند.
از آنجاکه در نمایشگاه فرانکفورت همه ساله بیش از ۷۰۰۰ ناشر از بیش از صد کشور جهان شرکت می‌کنند، فرصتی فراهم است تا ما نیز ضمن آشنایی با روند نشر در دیگر کشورها، بتوانیم آخرین دستاوردهای صنعت نشر کشورمان را معرفی کنیم.
نمایشگاه کتاب فرانکفورت، برعکس نمایشگاه کتاب تهران، نمایشگاه فروش کتاب نیست؛ نمایشگاهی تخصصی است که مخاطب آن ناشر و مؤلف و مترجم است.

بر همین اساس ضرورت دارد نمایندگان کشورمان در این نمایشگاه با دیگر ناشران وارد تعامل شوند تا بتوانند ضمن عقد قراردادهای همکاری دوجانبه، بازار و مشتری مناسبی در خارج از مرزهای کشورمان پیدا کنند.
همچنین موسسه فرهنگی نمایشگاه‌های ایران به‌نمایندگی از کشورمان در این نمایشگاه شرکت می‌کند. پس باید در آثاری که به نمایندگی از ایران عرضه می‌کند، رعایت عدالت بین ناشران خصوصی و دولتی را مد نظر قرار دهد و آثاری را معرفی کند که قابل دفاع باشد.
و در آخر باید گفت از آنجا که ترجمه آثار ایرانی به سایر زبان‌ها همواره دغدغه سال‌های اخیر ما بوده است، نمایشگاه کتاب فرانکفورت فرصت فرهنگی مناسبی است تا با ناشران دیگر کشورها وارد گفت‌و‌گو شویم و بتوانیم با همکاری آنها زمینه ترجمه آثار در خور ایرانی در دیگر کشورها را فراهم کنیم.
به طور قطع اگر ناشران دیگر کشورها به مترجمان خود سفارش ترجمه آثار ایرانی را بدهند، تأثیرش به مراتب بیش از زمانی است که مترجمان ما آثاری را به زبان‌های دیگر ترجمه کنند و بعد از آن در به در دنبال ناشر بین‌المللی بگردند.

جام جم