به گزارش اختصاصی ملت ایران دنیل کوکلا بدون استفاده از رنگ و بوم نقاشی های زیبا و باورنکردنی از طبیعت خلق کرده است. به همین دلیل بیشتر به عنوان عکاس شناخته شده تا نقاش. وی با گذاشتن آینه های مربع شکل بر روی سه پایه و انعکاس آن از طبیعت بیابانی جنوب کالیفرنیا تصاویر زیبایی را خلق کرده است. بیشتراین تصاویر مربوط به پارک ملی در جنوب کالیفرنیاست.