ملت ایران:زوجی که فرزند متولد نشده شان را دریک تصادف از دست دادند ۱.۷ میلیون دلار از رستورانی که راننده در آن مشروب خورده بود غرامت گرفتند.
خانم " مردیت اسریج " ۶ ماهه باردار بود، زمانیکه در سال ۲۰۱۰ یک راننده مست به شدت از روبرو با ماشین آنها تصادف کرد که باعثشد او و همسرش به شدت زخمی شوند. شدت حادثه به قدری بالا بود که علاوه بر اینکه خانم اسریج جنین ۶ ماهه اش را از دست داد راننده ۲۵ ساله متخلف هم در صحنه حادثه کشته شد. آزمایشات نشان میداد که او به شدت مست بوده است و میزان الکل موجود در خون او سه برابر بیش از حد مجاز اعلام شده بود.


این زوج جوان ماه ها در بیمارستان بستری بودند اما سخت ترین قسمت ماجرا برای آنها از دست دادن پسر متولد نشده شان بود. آنها بعد از بهبودی شکایتنامه ای علیه رستوران میان راهی که راننده در آن الکل نوشیده بود تنظیم کرده و به دادگاه ارائه دادند.

وکیل این رستوران اعلام کرده بود که صاحب رستوران از راننده مست خواسته بود با آن وضعیت پشت فرمان نرود اما او این مسئله را رد کرده بود و خواسته بود سریعتر به مقصدش برسد.
دادگاه این رستوران را به پرداخت ۱.۷ میلیون دلار به این زوج محکوم کرد. این زوج اعلام کرده اند امیدوارند این مسئله باعثشود که رستورانهای میان راهی از فروش نوشیدنی های الکلی به رانندگان خودداری کنند.

در تصاویری که در دادگاه نمایش داده شد دیده میشود که مرد راننده بیش از ۸ لیوان نوشیدنی الکلی مصرف کرده است و هنگام راه رفتن تعادل نداشته و به صندلی های رستوران برخورد میکرده است.
آنها علاوه بر پیروزی در رای دادگاه و دریافت غرامت یک خوش شانسی دیگر هم داشته اند و خداوند امسال به آنها فرزند دختری اعطا کرده است که شادی آنها را مضاعف میکند.
شوهر این زن معتقد است هیچ چیز نمیتواند دردی که آنها متحمل شده اند را جبران کند و او حاضر است تمام این پول را بدهد اما ساعتی در کنار پسرش باشد.