ملت ایران:شجاعت فوق العاده این زن در نیمه راه بارداری هنگامی که دچار سرطان شد با بدنیا آمدن ۴ قلوها به بار نشست.
این زوج ۲۳ ساله امریکایی وقتی متوجه شدند قرار است به زودی والدین ۴ فرزند باشند خیلی خوشحال بودند اما این شادی دوام زیادی نداشت در میان راه بارداری آزمایشات نشان داد که این خانم جوان دچار سرطان شده است.


درست در هفته بیست و یکم بارداری " اشلی " متوجه شد که یک تومور سرطانی در غده تیروئید او وجود دارد.
" اندی آدامز " همسر این خانم میگوید: به یاد دارم که آن روز با نزدیک ترین دوستم تماس گرفتم و کلی گریه کردم چرا که میترسیدم همسرم را از دست بدهم.
در بیشتر موارد پزشکان بعد از تشخیص سرطان اقدام به جراحی جهت برداشتن تومور سرطانی میکنند اما در این مورد خاص به دلیل اینکه خطر جراحی ۷ ساعته جنین های این خانم را تهدید میکرد پزشکان دست نگه داشتند تا نوزادان به دنیا بیایند.
اشلی آدامز ۲۳ ساله میگوید: حتی نمیتوانستم نگران باشم چون استرس به بچه ها صدمه میزد. فقط دعا میکردم خداوند اجازه دهد بچه ها سالم به دنیا بیایند.
آنها تا پایان بارداری صبر کردند و ۴ هفته بعد از تولد بچه ها این زن خود را به تیغ جراحان سپرد. نتیجه عمل جراحی رضایت بخش اعلام شد اما او و همسرش تصمیم دارند شیمی درمانی و پرتو درمانی را اندکی به تعویق بیاندازند تا بچه ها بتوانند مدت بیشتری با شیر مادر تغذیه شوند.


" اشلی " معتقد است این بچه ها معجزه هستند چرا که اگر او باردار نمیشد هرگز به بیمارستان مراجعه نمیکرد و هرگز از بیماری اش مطلع نمیشد و به همین دلیل امکان داشت او اکنون زنده نباشد.

پرداد