ملت ایران: نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد که تقلب در تحقیقات علمی با سرعت نگران کننده ای درحال رشد است. بررسی مجلات پزشکی و زیست شناسی توسط کارشنان نشان می دهد که درصد قابل توجهی از تحقیقات که به علت تقلب و یا مظنون به تقلب از چاپ خارج شده و برگشت داده می شوند از اواسط دهه ۱۹۷۰ افزایش چشمگیری داشته است.

در سال ۱۹۷۶ از هر یک میلیون تحقیق منتشر شده کمتر از ۱۰ تحقیق به عنوان تقلب از چاپ خارج می شود که این میزان در سال ۲۰۰۷ به ۹۶ مورد در هر یک میلیون مقاله شده است.

نویسندگان این تحقیق هنوز کاملا مطمئن نیستند که چرا این اتفاق درحال رخ دادن است اما کارشناسان دیگر به مسئله فشار برای به دست آوردن موفقیت بزرگ در علم هم از نظر بودجه و هم از نظر توجه اشاره کرده اند.

آرتورو کاسادوال استاد میکروبیولوژی در کالج پزشکی لبرت انیشتیندر نیویورک گفت: تقلب در تحقیقات زیستی هنوز چندان گسترده نشده است و تاکنون تنها از سوی معدود افراد قانون شکن انجام شده است، اگرچه همین تعداد معدود مشکلات بزرگی ایجاد کرده اند.

کاسادوال نویسنده اصلی این تحقیق است که طی آن علل خروج از چاپ ۲۰۴۷ مورد مقاله را از میان میلیونها مقاله منتشر شده در مجلات علمی مورد بررسی قرار داده است.

تقلب نخستین علل خروج از انتشار این مقالات بوده است که این علت ۴۳ درصد از کل را تشکیل داده است اما وقتی که تقلب با سایر نقض قوانین چون دزدی ادبی همراه می شود می توان گفت که عامل دوم هم شناسایی شده و دو تحقیق از هر سه تحقیق تقلبی به آن مبتلا است.

براساس اظهارات کاسادوال، افراد بسیار معدودی دست به این اقدام می زنند، اما آنها این اقدام را در عرصه های بسیار مهم انجام می دهند و وقتی که نتایج بیرون می آید جامعه ایمان خود را به علم از دست می دهد.

درمیان برخی موارد مشهور که در این تحقیق به آن اشاره شده می توان به یک تحقیق بریتانیایی که به اشتباه واکسنهای دوران کودکی را به اوتیسم نسبت داده بود، ۹ تحقیق مجزا درمان سرطان درد انشگاه دوک و یک تحقیق درباره شبیه سازی در کره جنوبی که بعدها در دادگاه مشخص شد، تخمک انسانی را برای تحقیقات خریداری کرده است، اشاره کرد.

محقق این تحقیق که از میزان این تقلبها شگفت زده شده اظهار داشت در مرحله اول قصد دارد به بررسی اشتباهات رایجی بپردازد که موجب خروج از چاپ مقالات شده است. اما آنچه به دست آورد این بود که ۸۸۹ مورد از ۲ هزار مورد خروج از چاپ درنتیجه تقلب یا شک به تقلب بوده است.

نتایج این تحقیق در مجله آنلاین رخدادهای آکادمی ملی علوم منتشر شده است. این مجله پس از مجله ساینس دومین مجله ای بوده که بیشترین خروج از چاپ را به هر علتی داشته است، اما مجله شیمی زیست شناسی بیشترین مقالات برگشتی را برپایه تقلب داشته است.

مهر