به گزارش ملت ایران: اگر شما کمی با دقت تر به این تصویر نگاه کنید، متوجه مساله بسیار عجیبی در مورد این گوسفند می شوید. این تصویر گوسفندی با ظاهری عجیب و غریب است که با لذت مشغول علف خوردن می باشد. در واقع، آن گوسفندی با سری وارونه است، اما براستی این تصویر واقعی است؟

صاحب یوتیوپ این حیوان عجیب و غریب، در حالی که موجب کنجکاوی هزاران نفر شده است، اصرار به جعلی نبودن کلیپ خود دارد. آلن مک نامارا اهل میدلزبورو، زمانی که با دوست خود در قسمتی از حومه شهر یورکشایر شمالی مشغول پیاده روی بوده است، این حیوان زبان بسته را می بیند.

این تکنسین کامپیوتر ۳۰ ساله بر این باور می باشد که ستون فقرات این گوسفند پیچیده است. او می گوید: من نمی توانستم آن را باور کنم. به دوست دخترم که در مزرعه اسب دارد، گفتم بیاید و نگاهی به گوسفند بیاندازد. ما در مقابل گوسفند ایستادیم. سرش کاملا برعکس بود و به سمت پایین قرار داشت. انگار سرش ۱۸۰ درجه چرخیده بود.

وی محل مزرعه ای که گوسفند در آنجا زندگی می کند را مشخص نکرده است. تنها مساله فاش شده این است که این گوسفند در انگلستان می باشد.

او می گوید: از آنجا که من در آن مزرعه تازه وارد هستم، نمی دانم انتظار چه مسایلی را باید داشته باشم. ما باید برای آن گوسفند اسمی انتخاب کنیم و فکر می کنم " تری " اسم مناسبی برای او باشد. تا آنجا که من میدانم ستون فقرات این گوسفند چرخیده است و من فکر نمی کنم او دردی داشته باشد. این حیوان زبان بسته واقعا مانند یک گوسفند طبیعی به نظر می رسد.