گزارش اختصاصی ملت ایران: چتر جدیدی که طراحی شده است مخصوص روزهای طوفانی است این چتر از مقاومت بسیار بالایی برخوردار است. گفته میشود در برابر وزش بادهایی با سرعت ۷۰متر در ساعت هم مقاومت می کند و این در حالیست که در یک آزمایش چترهای معمولی فقط قادر بودند در مقابل بادهایی با سرعت ۱۳ متر در ساعت دوام بیاورند. طراحی این چتر به صورتی است که مانند کلاه دوچرخه سواران یک حالت مخروطی شکل دارد. آزمایش در تونل باد نشان داد عضلات دست مردان و زنان در هنگام استفاده از این چتر که سنز نام دارد به میزان یک سوم کمتر درگیر بود و زنان مشکلی در نگه داشتن آن نداشتند. این چتر توسط یک دانشجوی مهندسی صنایع بنام گروین هوگردورن طراحی شده است این دانشجوی آلمانی این چتر را ۲۰ پوند قیمت گذاری کرده است.