ملت ایران:دختر ۴ ساله ی خواننده معروف جنیفر لوپز با لباسی ۲۴۰۰ دلاری در هفته مد لندن ظاهر شد.

به گزارش روزگارنو، این دختر خانم با دست گرفتن کیف پروانه ای ۲۱۰۰ دلاری و سنجاق سینه ی ۳۱۰ دلاری توجهات را به سمت خودش جلب کرد.