ملت ایران: ریشه گیاه چگونه در زیر خاک رشد می کند؟ این سوالی است که سبب شد گروهی از محققان روی تولید یک خاک شفاف کار کنند و حالا با ساخت این خاک، می توانید رشد ریشه گیاه را از پشت شیشه ببینید.

آنها ۲ سال روی این موضوع کار کرده اند تا ماده ای تولید کنند که دارای تمام مواد غذایی و ساختارهای موجود در خاک طبیعی باشد و در عین حال شفاف باقی بماند.

تیم تحقیقاتی در نهایت از ماده ای صنعتی به نام Nafion استفاده کرده اند که هم اکنون در پیل های سوختی جدید استفاده می شود. آنها متوجه شده اند که استفاده از این ماده با کمک یک محلول مایع سبب می شود که ترکیب نهایی کاملا شفاف باشد و ریشه گیاه هم به خوبی درون آن رشد می کند.

سازندگان می گویند که این کار کمک بزرگی به تحقیقات کشاورزی خواهد کرد و البته از طرف دیگر می توانید تصورش را بکنید که ورود آن به بازار می تواند گلدان های شفاف و زیبا را به خانه ها بیاورد.

نارنجی