به گزارش اختصاصی ملت ایران جین هافرن ۴ سال از عمر خود را صرف ۲۰ عمل جراحی، تزریق خون و پیوند پوست کرد تا آسیب دیدگی که گزش یک عنکبوت بوجود آورده است را ترمیم و درمان کند. ۴ سال پیش وقتی یک نوع عنکبوت کمیاب پای چپ جین را گزید او فکر نمی کرد که تحت جراحی و درمان سخت بگیرد چه برسد به اینکه پزشکان به او هشدار دهند که ممکن است پای چپ خود را از دست بدهد. تابستان ۲۰۰۸ یک عنکبوت قهوه ای رنگ کمیاب بالای زانوی چپ جین را گزید که فورا باعثمتورم شدن آن شد و بعد از اینکه به پزشک مراجعه کرد درمان طولانی مدت آغاز شد نیش عنکبوت باعثآسیب دیدگی عمیقی در بافت و حتی استخوان پا شد و ۵ واحد خون به او تزریق شد.

پوستش بارها مورد جراحی و عمل پیوند قرار گرفت. او تا کنون ۱ میلیون دلار برای ۲۰ عمل جراحی دردناک هزینه کرده است و دوره درمانش بیش از ۱۳۰۰ روز طول کشیده است.