اختصاصی ملت ایران:

احبعضی ها اینگونه نام خود را در گینس ثبت می کنند + عکس