ملت ایران:توضیحات مجری شبکه تلویزیونی در مورد چاقی اش در یک برنامه زنده بینندگان را حیرت زده میکرد.

این خانم گوینده اخبار یک شبکه محلی است و توسط یک بیننده به خاطر اضافه وزنش مورد انتقاد قرار گرفت. خانم " جنیفر لیونیگستون " در یک برنامه زنده به این انتقاد پاسخ گفت. به او گفته شده بود " باید یک الگوی مناسب برای جامعه جوانان به خصوص دختران باشد. اما او به خاطر شرایط فیزیکی اش فاقد ارزش الگوبرداری است.
نویسنده انتقاد اشاره مستقیم به چاقی این خانم داشته است و گفته است " امیدوارم به خاطر نقشی که در اجتماع دارید شرایط فیزیکی خود را بهبود بخشید.


این خانم گوینده خبر هم قبل از شروع اخبار صبحگاهی مستقیما منتقدش را مخاطب قرار داده و گفت: تو هرگز مرا نمیشناسی، جملات تلخ شما را خواندم شما دوست من هستید اما چقدر مرا میشناسید؟ شخصیت من خیلی بیشتر از وزن من است، با احترام باید بگویم برای حرفهای شما ارزشی قائل نیستم. از شما ناراحتم. انتقاد سلاحی نیست که از آن برای تخریب دیگران استفاده کرد. بچه های شما این طرز برخورد را آموخته و سعی میکنند مثل شما باشند. الگوی رفتاری بودن بسیار مهمتر از الگوی فیزیکی بودن است
وی در آخر خطاب به بیننده ها گفت هرگز اجازه ندهند که کسی آنها را به خاطر مسائل فیزیکی شان مثل رنگ پوست، جنسیت و ناتوانی های جسمی مورد حمله قرار دهند و تنها به فکر تلاش برای ارتقای شخصیت خود باشند.