ملت ایران:کفش های بسیار زیبا و جالبی به صورت سه بعدی و چاپ شده توسط طراح کفش با استعداد انگلیسی جانینا آلینی طراحی شده است. ساخت پاشنه های بلند این کفش های عجیب از آناتومی حیوانات مختلف از جمله بی مهرگان دریایی و حشرات الهام گرفته شده است. این کفش های سه بعدی و چاپ شده نامزد دریافت جایزه ی Mulberry Accessory در سال ۲۰۱۲ بوده است.

چاپ کفــش هـای عجیب سه بعــدی + تصاویر