ملت ایران:به تازگی یک هنرمند فرانسوی به نام " ابراهام پوینچوال " برای خواندن کتاب های مورد علاقه اش دست به کاری بسیار عجیب زد.

او یک هفته پیش چندین کتاب به امانت گرفت اما محل خوبی برای مطالعه آن ها پیدا نمی کرد تا اینکه به فکر مطالعه در یک سوراخ افتاد.

تصویر: عجیب ترین روش مطالعه با اعمال شاقه !

او می گوید به خاطر کوچک بودن سوراخ حتی توانایی ایستادن به طور کامل و یا نشستن را نداشت و در این مدت در یک حالت خاص قرار داشته است.

لازم به ذکر است که این اولین کار غیرمعمول او نیست و تا به حال کارهای عجیب زیادی انجام داده است برای مثال در اسپانیا به مدت ۲۰ روز تنها یک تونل بی مصرف را ایجاد کرد و در ایتالیا یک کپسول ۷۰ کیلوگرمی را با خود به بالای کوه برد.

باشگاه خبرنگاران