حقه جدید برای قاچاق انسان + عکس

به گزارش اختصاصی ملت ایران یک مهاجر غیر قانونی اهل گینه که درون صندلی خودرویی پنهان شده بود تا از این طریق بتواند وارد اسپانیا شود توسط پلیس دستگیر شد. این جوان ۲۰ ساله محتوای صندلی جلوی خودرویی را خالی و خود را درون صندلی جا داده بود همچنین یک نفر هم روی صندلی مورد نظر نشسته بود تا پلیس شک نکند. اما پلیس در منطقه ملیا نزدیک مرز افریقای شمالی و اسپانیا آنها را دستگیر کرد. پلیس گفت ترفندها و حقه های زیادی از مهاجرین برای مهاجرت غیر قانونی دیده بودیم ولی تا بحال با چنین حقه ای مواجه نشده بودیم.