ملت ایران:داستان زندگی این خانواده چینی یکی ازآن داستان هایی است که بعضی هارا می ترساند و بعضی ها را به ترحم وا می دارد. تیان زومینگ در طول تنها ده سال دو فرزندش را از دست داد و تصمیم گرفت جسد پسرش را در یک یخچال نگهداری کند. آقای زومنیگ می خواهد هر زمان دلش برای فرزندش تنگ شد، به کنار او برود و با او صحبت کند.

این پدر از جسد پسرش دل نمی کند ! +عکس

این مرد چینی ۶۰ ساله در سال ۱۹۷۹ ازدواج کرد و از آن زمان تاکنون همراه با همسرش در خانه ای محقر زندگی می کند. در سال ۱۹۸۲ خداوند به آنها یک دختر و در سال ۱۹۸۷ پسری عطا کرد. اما دختر آنها در سن ۱۵ سالگی بر اثر یک بیماری ناشناخته درگذشت و ۹ سال بعد فاجعه دیگری زندگی آنها را تکان داد. پسر زیبایشان به سرطان خون مبتلا شد و در

سال ۲۰۰۶ جان باخت. آقای زومینگ و همسرش می دانند که نگه داشتن یک جسد در انبار خانه کار عجیبی است اما می گویند که این تنها راه کنار آمدن با رنج دوری فرزندشان است.