ملت ایران:بعد از تولد ۷۰ سالگی این خانم هر سال روز تولدش مصادف با یک حادثه غم انگیز میشود و به همین دلیل او اعتقاد پیدا کرده است سالروز تولدش شوم است.

این خانم که اکنون ۷۳ ساله است در روز تولد ۷۳ سالگی اش خانه اش آتش گرفت و ویران شد. در تولد ۷۱ سالگی اش در سال ۲۰۱۰ روز تولد او مصادف با مراسم خاکسپاری همسرش بود. روز تولد ۷۰ سالگی اش دو نفر از نوه های او با هم مشاجره شدیدی داشتند که منجر به مرگ یکی از آنها شد.


او در این رابطه به خبرنگاران گفته است: روی دادن این مسائل باعثشده است با نزدیک شدن سالروز تولدم احساس بدی داشته باشم و در انتظار یک رخداد ناخوشایند باشم. فقط امیدوارم دیگر شاهد این اتفاقات نباشم.

آتش گرفتن خانه او در هفته گذشته در حالی رخ داد که وی برای برگزاری مراسم تولدش در خانه دخترش بود. همسایه ها با دیدن شعله های آتش که از پنجره های خانه این زن زبانه میکشید با آتش نشانی تماس گرفتند اما تلاش ماموران برای خاموش کردن آتش کم ثمر بود و بیشتر قسمتهای خانه این خانم در آتش سوخت.
او این خانه را به همراه شوهرش ۵۶ سال پیش ساخته بود.