ملت ایران: تصویری که مشاهده می‌کنید، اولین دوچرخه ساخته شده با کارتن‌های بازیافت شده است که قیمت آن فراتر از ۹ دلار نیست.

این دوچرخه با کارتن باز یافت شده و آغشته به آب و چسب مخصوصی که از درختان صنوبر به دست می‌آید، ساخته شده و بالطبع چرخ‌ها و زنجیر آن تنها آهنی است. وزن این دوچرخه ۹ کیلوگرم است، یعنی بسیار سبک و این به افراد اجاره حمل و نقل آن را می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود، این دوچرخه‌ها در سال ۲۰۱۳ وارد بازارهای مصرف شود و قیمت آن تنها ۶۰ دلار خواهد بود.

فارس