ملت ایران:عشق پاک و طوفانی این زن و مرد ۶۹ ساله سرانجام به ثمر نشست و بعد از ۶۰ سال جدایی بالاخره این دو با هم ازدواج میکنند.
آنها اولین بار درحیاط بازی مدرسه در دوران ابتدایی با هم ملاقات داشتند و از همان زمان که ۹ سال بیشتر نداشتند رابطه خوب و عمیقی میان آنها شکل گرفت. هردوی آنها عضو تیم فوتبال مدرسه بودند.

تصاویر: عشق پاک و طوفانی یک زوج عاشق پس از 60 سال

پرداد