ملت ایران:" آشواریا رای " ستاره زیبا روی سینمای هند و " کریستین تورلینگسون " مدل مشهور امریکایی با حضور در نشست مربوط به زنان و کودکان در سازمان ملل خبر ساز شدند. " آشواریا " مثل همیشه با لباس سنتی زیبایش معصومیت همیشگی اش را حفظ کرده بود و علیرغم سادگی بسیار زیبا و جذاب به نظر میرسید.

این مجلس ضیافت شامی بود که با نام همه زنان، همه کودکان برگزار شد و اکثر شرکت کنندگان در آن زنان در عرصه های مختلف فرهنگی و هنری و سیاسی بودند.

حضور زیباترین زن جهان در سازمان ملل +عکس

پرداد