ملت ایران: دیوید استندیش، یکی از طراحهای نقوش پول ها با جمع آوری نظرات از سراسر دنیا دست به این انتخاب زده است و طراحی های زیر را به عنوان طرح های برتر انتخاب کرده است.

۹. کومورس

۸. جزایر فارو

۷. فرانسه

۶. هنگ کنگ

۵. ایسلند

۴. مالدیو

۳. نیوزلند

۲. ساموئه و پرنسیپه

۱. سوئیس

روزنه