ملت ایران: واژه ی شغل خطرناک برای خیلی از ما تداعی کننده ی شغل هایی مثل معدنچی، چاه کن، کارگران کاخانه های تولید مواد سمی و … است. اما در لیستی که در ادامه از شغل های خطرناک در آمریکا ارائه می شود اثری از این شغل ها نیست، و در عوض شغل هایی در آن هست که به نظر اکثر افراد جزو مشاغل خطرناک حساب نمی شوند.

چه چیزی مشاغل را خطرناک و کشنده می کند؟ این امر به فاکتورهای مختلفی شامل نوع شغل و محل انجام آن بستگی دارد. سال قبل، بر اساس گزارش وزارت کار، ۴۶۰۹ نفر بر اثر سوانح مربوط به کار، جان خود را از دست دادند که رقمی حدود ۳.۵ نفر برای هر صد هزار کارگر تمام وقت است. در حالی که این اعداد و ارقام هشدار دهنده است، باید گفت که نسبت به سال ۲۰۱۰، حدود ۲ درصد پایین تر آمده است. زمانی که ۴۶۰۰ سانحه مربوط به شغل گزارش شد. تعداد سوانح خطرناک شغلی در بخش ساختمانی خصوصی در سال گذشته، ۷ درصد کاهش پیدا کرده است و شرایط اقتصادی که باعثکندی و از بین رفتن پروژه های ساختمانی شده است، شاید دلیل این کاهش بوده باشد. کنجکاوی در مورد اینکه چه مشاغلی، در آمریکا خطرناکترین هستند، جالب به نظر می رسد. شاید با دیدن این لیست کمی تعجب کنید، برخی از آنها بسیار پیش پا افتاده به نظر می رسند. این لیست شامل ۱۰ شغل خطرناک در کشور آمریکا است که با متغیرهایی نظیر تعداد کشته شدگان در هر ۱۰۰ هزار کارگر تمام وقت محاسبه شده است.

۱۰ - رانندگان تاکسی
نرخ مصدومیت: ۱۹.۷
تعداد مصدومیت های کاری: ۶۳
رشد شغل تا سال ۲۰۲۰:۲۰ درصد(فراتر از میانگین پیش بینی شده)
دستمزد میانگین: ۲۲.۴۴۰ دلار در سال و ۱۰.۷۹ دلار در ساعت
چرا خطرناک: تعداد دقیق ساعاتی که رانندگان تاکسی در حال رانندگی هستند، احتمال تصادف کردن آنها را افزایش می دهد. به علاوه، ترافیک سنگین و دیگر سختی ها، باعثایجاد استرس های فراوان می شود که بسیاری از رانندگان با آن مواجه هستند.

۹ - نصاب و تعمیرکار خطوط قدرت برق
نرخ مصدومیت: ۲۰.۳
تعداد مصدومیتهای شغلی: ۲۷
رشد کار تا سال ۲۰۲۰:۱۳ درصد(کمی بیش از میانگین موردنظر)
دستمزد میانگین: ۵۴.۲۹۰ دلار در سال و ۲۶.۱۰ دلار در ساعت
چرا خطرناک: این کارگران خطرات زیادی را در شغل خود تجربه می کنند که شامل کارکردن با ولتاژ بالای برق است که صدمات زیادی به همراه دارد. این شغل همچنین نیازمند فعالیت جسمانی زیادی نیز هست.

۸ - رانندگان کامیون
نرخ مصدومیت: ۲۴
تعداد مصدومیت شغلی: ۷۵۹
رشد شغلی تا سال۲۰۲۰:۱۳ درصد(کمی بیش از میانگین)
دستمزد میانگین: ۲۷.۰۵۰ دلار در سال و ۱۳ دلار در ساعت
چرا خطرناک: همانند رانندگان تاکسی، آنهایی که برای فروش و تحویل رانندگی میکنند، ساعات زیادی را پشت فرمان هستند که باعثافزایش احتمال تصادف آنها می شود. علاوه براین، این شغل یک فعالیت فیزیکی بالایی نیز نیاز دارد. هنگام خالی کردن و گذاشتن بار، این رانندگان فعالیت زیادی انجام می دهند و مجبور هستند که اشیاء کوچک و بزرگ را جابجا کنند و راه زیادی را طی کنند.

۷ - کشاورزان، دامداران و دیگر مدیران کشاورزی
نرخ آسیب دیدگی: ۲۵.۳
تعداد افراد آسیب دیده: ۲۶۰
رشد شغل: منفی ۸(کاهش متوسط)
دستمزد میانگین: ۶۰.۷۵۰ دلار در سال و ۲۹.۲۱ دلار در ساعت
چرا خطرناک: کشاورزان و دامداران، با خطرات زیادی در شغل خود روبرو هستند، شامل کار کردن با ماشین های بزرگ و همچنین خطرات شیمیایی و زیست محیطی. این شغل همچنین فعالیت جسمانی زیادی می خواهد و کار کردن مداوم با حیوانات و موجودات دیگر را می طلبد.

۶ - کارگران جوشکاری و آهن آلات
نرخ مصدومیت: ۲۶.۹
تعداد افراد مصدوم: ۱۶
رشد شغل: ۲۲ درصد(بالاتر از میانگین)
دستمزد میانگین: ۴۴.۵۴۰ دلار در سال و ۲۱.۴۲ دلار در ساعت
چرا خطرناک: کارگران در این بخش، به عنوان کارگران آهنی نامیده می شوند، چراکه کارهای بسیار سنگینی را انجام می دهند و این فعالیت ها در ارتفاعات بالا انجام می شوند مانند کار در برج ها و پل ها. آنها معمولا تحت هر شرایط آب و هوایی باید در بیرون کار کنند.

۵ - نصابان سقف
نرخ مصدومیت: ۳۱.۸
تعداد افراد مصدوم: ۵۶
رشد شغل: ۱۸ درصد(بالاتر از میانگین)
دستمزد میانگین: ۳۴.۲۲۰ دلار در سال و ۱۶.۴۵ دلار در ساعت
چرا خطرناک: این کارگران همواره در ارتفاعات مشغول فعالیت هستند و فاصله زیادی با زمین دارند. این شغل سخت و خسته کننده است و شامل جابجاکردن های سنگین و بالا رفتن های زیاد است.

۴ - کارگران جمع آوری زباله
نرخ مصدومیت: ۴۱.۲
تعداد مصدومیتهای کاری: ۳۴
رشد شغل: ۱۴ درصد(در حد میانه)
دستمزد میانگین: ۲۲.۵۶۰ دلار در سال و ۱۰.۸۵ دلار در ساعت
چرا خطرناک: این شغل نیز فعالیت زیادی برای جابجایی اشیاء دارد که این امر می تواند باعثخطرات زیادی برای بدن شود. همچنین، این شغل نیازمند کار کردن در ترافیک سنگین است.

۳ - خلبانان هواپیما و مهندسان پرواز
نرخ مصدومیت: ۵۷
تعداد افراد صدمه دیده: ۷۲
رشد شغل: ۱۱ درصد(کمی بیش از میانگین)
دستمزد متوسط: ۹۲.۰۶۰ دلار در سال
چرا خطرناک: این شغل تمامی خطرات پرواز را دارد شامل پرواز با هواپیماهای کوچک و هلیکوپترها که در مواقع بحرانی و حساس و اورژانسی، مورد استفاده قرار می گیرند.

۲ - کارگران حمل الوار
نرخ مصدومیت: ۱۰۲.۴
تعداد افراد مصدوم: ۶۴
رشد شغل: ۴درصد(پایین تر از میانگین)
دستمزد میانگین: ۳۲.۸۷۰ دلار در سال و ۱۵.۸۰ دلار در ساعت
چرا خطرناک: این کارگران مدت زیادی در محیط باز هستند و برخی اوقات در شرایط بد و در مکان های دور افتاده. این شغل همواره شامل کارکردن در ارتفاعات بالا و فعالیت بالای بدنی است.

۱ - ماهیگیری
نرخ آسیب دیدگی: ۱۲۱.۲
تعداد افراد آسیب دیده: ۴۰
رشد شغل: منفی ۶ درصد(کاهش متوسط)
دستمزد میانگین: ۲۵.۵۹۰ دلار در سال و ۱۲.۳۰ دلار در ساعت
چرا خطرناک: ماهیگیران تجاری با خطرات احتمالی فراوانی روبرو هستند شامل تورهای بسیار بزرگ و خطوط ماهیگیری. خطرات مربوط به غرق شدن و حمله برخی از موجودات به آنها، از رایج ترین خطرات در شغل آنها به حساب می آیند.

تازه