ملت ایران:ستاره والیبال ساحلی امریکا متوجه شد هنگام کسب مدال در المپیک لندن ۵ هفته باردار بوده است.

" کری والش " ۳۴ ساله که توانست به همراه هم تیمی هایش در این رقابتها مدال طلا را کسب کند بعد از مسابقات المپیک لندن متوجه شد که ۵ هفته باردار بوده است. او اکنون سه ماه نیم است که باردار است و از این مسئله بسیار خوشحال و راضی به نظر می آید.


او میگوید قبل از المپیک قصد داشته که سومین فرزندش را باردار شود اما هرگز تصور نمیکرد این مسئله انقدر زود اتفاق بیوفتد. وی اضافه میکند هنگام رقابتها احساس خاصی داشت که نشان میداد وی باردار است به همین دلیل به محض بازگشت به امریکا نزد پزشک رفت و آنجا بود که مشخص شد حدس او درست بوده.
ختنم " والش " اولین زنی است که توانسته است در رشته والیبال ساحلی سه مدال طلا کسب کند و از این لحاظ رکورد دار به شمار میرود. پزشک او معتقد است اینکه تمرین های سخت طی بازیهای المپیک و استرس ناشی از بازیها و شیرجه ها و پرش ها به جنین او آسیب نرسانده چیزی شبیه یک معجزه است. والش گفته است قصد دارد بعد از به دنیا آمدن فرزندش برای المپیک بعدی حاضر شود آماده تر و قوی تر از همیشه راهی ریودوژانیرو شود.

پرداد