به گزارش اختصاصی ملت ایران: Nguyen Van Chien پیرمردی ۸۵ ساله ویتنامی است که در استان تیان گینگ زندگی می کند. او می گوید ۷۰ سال است که موهایش را کوتاه نکرده است که طول آن ۴ متر و وزنش ۲ کیلوگرم است او هر روز آن را می بافد تا دست و پا گیر نباشد و مزاحم کارهای روزانه اش نشود. او دلیل کارش را اینگونه شرح می دهد: وقتی در سال دوازدهم مدرسه بودم مجبور بودم به خاطر مدرسه موهایم را کوتاه کنم اما هر وقت که موهایم را کوتاه می کردم بیمار می شدم و درد عجیبی را احساس می کردم برای همین تصمیم گرفتم هرگز موهایم را کوتاه نکنم و حالا هفتاد سال از آن زمان می گذرد.

در این سی سال اخیر زیاد موهای خود را نشسته است فقط با روغن و کمی آب ریشه موهایش را میشورد. و به خاطر سنگین شدن مو نمی تواند کل موهایش را خیس کند. او همچنین از سلامت جسمانی برخورداراست و بیشتر غذای او میوه و سبزیجات است و هرگز از عینک برای مطالعه و کارهای دوخت و دوز استفاده نکرده است.