ملت ایران:این کتاب کوچک در ابعاد ۰/۹ میلیمتر در ۰/۹ میلیمتر در روسیه تولید شد.

این کتاب متشکل از ۳۰ صفحه است و در هر صفحه آن ۱۱ خط وجود دارد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی ثبت رکوردهای جهانی گینس، این نسخه از این کتاب در سال ۱۹۹۶ میلادی در یک صد نسخه منتشر شد که نیمی از آن به زبان روسی و نیمی از آن به زبان انگلیسی به چاپ رسیده است.

تصویر: کوچکترین کتاب جهان گینسی شد