ملت ایران:آنجلا پس از ۳۶ سال که لویی از او تقاضای ازدواج می کرد سرانجام در سن ۸۱ سالگی با این تقاضا موافقت کرد.

آنجلا فینازو ۸۱ ساله و لویی بونس ۷۳ ساله شنبه آینده در شهرداری بلانکفور جنوب غربی فرانسه با حضور اعضای خانواده و دوستانش به عقد و ازدواج یکدیگر درخواهند آمد.

پاسخ به تقاضای ازدواج پس از 36 سال! +عکس

لویی ۳۶ سال بود که هر سال از آنجلا تقاضای ازدواج کرده اما پاسخ مثبت نمی شنید. آنجلا می گفت که به وقت بیشتری برای فکر کردن در مورد تقاضای ازدواج لویی نیاز دارد.

سرانجام پس از ۳۶ تفکر و تردید آنجلا تصمیم گرفت به تقاضای لویی پاسخ مثبت دهد.

لویی می گوید: هرگز در طی این سال ها نومید نشدم زیرا از علاقه متقابل خودم و آنجلا مطمئن بودم. هر بار آنجلا مرا مجبور کرده تا زانو زده و از او تقاضای ازدواج کنم.

من هم زانو می زدم از او می پرسیدم آیا با من ازدواج خواهد کرد. آنجلا در پاسخ می گفت که باید بیشتر فکر کند. سرانجام سماجت لویی نتیجه داد و آنجلا ۸۱ ساله تسلیم ازدواج شد.

آنجلا به نوبه خود می گوید: ‌ در واقع من می ترسیدم که ازدواج باعثاز بین رفتن علاقه من و لویی به یکدیگر شده و ما نیز مانند بسیاری از زوج هایی که می شناسم کارمان به طلاق و جدایی بیانجامد. اما اکنون مطمئن هستم که ازدواج ما پایدار خواهد بود.

لویی و آنجلا هر دو در یک خانه سالمندان زندگی می کنند. آنها از ازدواج های قبلی خود مجموعا دارای هفت فرزند دختر هستند. در ضمن تعداد زیادی نوه و نتیجه دارند.

جام جم آنلاین