ملت ایران:بزها حیواناتی هستند که به انجام کارهای عجیب و بالا رفتن از کوه های سنگی معروف هستند. آن ها این کار را با بدن بسیار قوی خودشان انجام می دهند. این بار یک بز استعداد و بدن اماده خودش را در راه ژیمناستیک کشف کرده است و حرکات قشنگی را انجام می دهد.

این بز که " کاتکین " در یکی از مزارع غربی شهر " یورک شایر " در انگلستان زندگی می کند و صاحب مزرعه می گوید بیشتر کارهایی که این بز انجام می دهد با همکاری دوست قدیمی اش است.

این بز از دوران بچگی به همراه یک اسب بزرگ شده است و هم اکنون نیز بهترین دوستای یکدیگر هستند. " کاتکین " با بدن آماده ای که دارد می تواند تا ارتفاع یک متر و نیمی از سطح زمین بپرد و بر پشت این اسب سوار شود.

تصویر: بز ژیمناستیک کار !

صاحب این مزرعه می گوید این دو هر روز این بازی را انجام می دهند و تقریبا روزی ۲۰ دقیقه " کاتکین " بر پشت دوستش سوار است.

باشگاه خبرنگاران