به گزارش اختصاصی ملت ایران در شهر کوچک هارن که در ۱۱۵ مایلی آمستردام قرار دارد پلیس ۳۴ نفر از مهمانان جشن تولدی را دستگیر کرد، به گفته پلیس جمعیت کل هارن ۱۸ هزار نفر است درحالیکه تعداد شرکت کنندگان در این مهمانی ۳۰۰۰ نفر بودند. در واقع چند هزار نفر از خارج شهر برای شرکت کردن در جشن تولد دختر ۱۶ ساله به این شهرهجوم آورده اند تا تولد این دختر را که تاریخ آن از طریق فیس بوک اعلام شده بود را جشن بگیرند.

ولی این جشن به خوبی پایان نگرفت و به یک آشوب خیابانی منجر شد، سی هزارنفر به علت اشتباه این دختر هلندی به آنجا دعوت شده بودند. به گفته این دختر از طریق فیس بوک تعدادی از دوستانش را برای جشن تولدش دعوت کرده بود که اشتباها این دعوت نامه برای چند هزار نفر دیگر فرستاده شده و اینگونه دعوت شدگان تبدیل به آشوبگران خیابانی شدند. همچنین پس از چند ساعت آتش زدن ماشینها و مغازه های شهر به دلیل درگیری ۶۰۰ پلیس ضد شورش با مهمانان ۳۴ نفر زخمی شدند.