در چین نیز متکدیان به همین صورت رفتار می کنند و این باعثشد تا مسئولین یکی از مراسم های مذهبی متکدیان را در قفس قرار بدهند.

در یکی از شهرهای جنوبی چین که یک مراسم مذهبی در جریان بود مسئولین برای اینکه مردم از دست متکدیان راحت باشند آن ها را در داخل قفس های آهنی قرار داده اند.

این متکدیان از پشت میله ها به مردمی که عبور می کنند التماس می کنند و دیگر نمی توانند برای آن ها مزاحمتی ایجاد کنند. مردم به دلخواه به آن ها پول می دهند و یا اب و غذا ارسال می کنند.

البته مردمی که در این مراسم شرکت کرده اند می گویند صحنه مواجه شدن با تعداد زیادی دست که در حال التماس هستند بسیار ترسناک است.

غرفه‌ای مخصوص‌گدایی!+ تصاویر

باشگاه خبرنگاران