ملت ایران:پس از آنکه پلیس موفق نشد دزدانی که قصد سرقت خانه یک پزشک برزیلی را دستگیر کنند، این پزشک در اقدامی عجیب و بی سابقه روی دیوارهای اطراف منزل خود آمپول ویروس ایدز نصب کرد.

این پزشک روی این دیوار نیز علامت هشدار " این دیوار مجهز به آمپول ایدز است " را نصب کرد.

اما پلیس پس از شکایت همسایگان این صاحب خانه به دلیل این اقدام خطرناک وی برای حفظ خانه، وارد عمل شده و پزشک را به جرم استفاده از مواد خطرناک بهداشتی بیمارستان و استفاده از آن به صورت غیرقانونی به ۱۱۲ دلار آمریکا جریمه کرد.

برترین ها