ملت ایران:" Inside Out " نام اثری هنری است که روز گذشته در هنگ کنگ رو نمایی شد.

به گزارش روزگارنو، این اثر شامل پرتره هایی از افراد مشهور تاریخ کشور هنگ کنگ بوده و به شکلی زیبا و هنری بر روی یک پل هوایی نقش بسته اند. مردم ساکن این کشور، به هنگام عبور از این خیابان، به وضوح تصاویر این افراد را مشاهده می کنند.

خالق این هنر جاویدان، هنرمند مشهور خیابانهای فرانسه، بوده است.

تصویر: پرتره هایی غول پیکر بر روی پل !