به گزارش ملت ایرانبه نقل از روزگارنو، در تمام دنیا، در اوقاتی خاص از سال، نمایشگاههای منطقه ای و فصلی برگزار می شود که برخی از آنها بازتاب جهانی داشته و برای دیگر مردمان ساکن در مناطق دیگر کره خاکی، شنیدن اخبار انها جالب به نظر می رسد.

یکی از این نمایشگاه های جالب که همه ساله در کشور انگلستان برگزار می شود، نمایشگاه " سبزیجات غول پیکر " یا بهتر بگوئیم " بزرگترین سبزیجات دنیا " است و افراد زیادی را از سراسر دنیا برای تماشای این سبزیجات عجیب و غریب به این مکان دعوت می کند.

برگزاری مسابقات "بزرگترین سبزیجات دنیا" در انگلستان ! +تصاویر