ملت ایران:علیرضا فرخی گفت بره متولد شده با سری بزرگتر از حالت طبیعی و دارای دست و پای کوتاه است.

وی اظهار داشت: بره مورد نظر در حالت طبیعی و بدون حضور دامپزشک متولد شده است.

سرپرست دامپزشکی شهرستان آباده علت اصلی بروز این پدیده را اختلالات ژنتیکی دانست و افزود: احتمال دارد آمیزشهای داخل گله ای منجر به تولد چنین بره ناقص الخلقه شود.

این بره که تعجب دامداران این روستا را برانگیخته پس از تولد، تلف شد.

فارس