ملت ایران:نوزادی که چهارماه پیش از موعد متولد شده بود به صورت معجزه آسایی زنده مانده است.
مادری که تنها بعد از ۲۴ هفته بارداری نوزادش را به دنیا آورد مجبور شد برای نوازش کردن او ۵ هفته انتظار بکشد، چرا که این نوزاد به قدری کوچک بود که سرش به اندازه یک نارنگی هم نمیرسید.


این زن ۲۶ ساله انگلیسی زمانیکه تقریبا نیمی از مدت زمان بارداری اش را سپری کرده بود راهی بیمارستان شد و نوزادش را به دنیا آورد. این نوزاد یک دختر بود و زمانی که متولد شد تنها ۹۰۰ گرم وزن داشت و مجبور شد ۵ ماه تمام در بیمارستان باشد.
او به قدری کوچک بود که اندازه سرش تقریبا برابر یک نارنگی متوسط بود و پهنای دستش از اندازه ناخن یک انسان متوسط تجاوز نمیکرد.
مادر او میگوید: وقتی فرزندم به دنیا آمد به قدری کوچک بود که خوش بین ترین انسانها هم امیدی به زنده ماندن او نداشتند. ما حتی نمیتوانستیم بدن او را لمس کنیم و برای اولین نوازش او ۵ هفته صبر کردیم.


این نوزاد که مایا نام دارد به قدری کوچک بود که مادربزرگ ۷۷ ساله اش مجبور شد برایش لباس ببافد چرا که لباسی اندازه او پیدا نمیشد.
این مادر بعد از احساس درد در ناحیه شکمش به بیمارستان مراجعه کرد و پزشکان زمانیکه دیدند جان جنین در خطر است او را به دنیا آوردند. اکنون او ۸ ماهه است و زنده ماندن او درست چیزی شبیه یک معجزه میباشد.

پرداد