پس از اینکه کارگردان فیلم موهن خود را تحویل اداره پلیس کالیفرنیا داد خبرگزاری‌های آمریکا تصاویری را از محل زندگی این فرد منتشر کردند.

تصاویری از محل زندگی کارگردان فیلم موهن !