ملت ایران:یک دختر ۱۲ساله تایلندی، روز گذشته در یک مرکزخرید، هنگامی که روی پله برقی بود، موهای سرش به پله برقی گیر کرد و بیهوش شد.

دختر ۱۲ ساله تایلندی درحالی که پله برقی رو به بالا در حرکت بود، خم شده و به پایین نگاه می کرد که ناگهان موهایش در پله برقی گیر کرد. قبل از اینکه نیروهای امنیتی بتوانند پله برقی را متوقف کنند، او از حال رفته بود. سپس نیروهای امداد توانستند وی را بهوش آورند و به سرعت به بیمارستانی منتقل کردند.

این اتفاق در حالی رخ داد که مادر او بیرون از فروشگاه در پی جای پارک بود. به گفته پزشکان وی لخته خونی در مغزش وجود دارد و اکنون در کما به سر می برد.

منبع: مشرق