ملت ایران:به دور از هرگونه معجزه تولید مثل بدون لقاح در طبیعت امر غریبی نیست. علاوه بر گونه هائی از جانداران بدون استخوان بچه های بدون پدر در ماهی ها، کوسه ها، پرندگان، خزندگان و مارها دیده می شوند. این پدیده که به عنوان تناسل بکری(ایجاد مولود بوسیله جنس مونثبدون عمل لقاح) شناخته شده حتی در گونه های خاصی از جانوران دیده شده که با عمل لقاح نیز تولید مثل می کنند. اکنون تحلیلهای دی ان ای در مورد دو نوع مار پیت وایپرز pit vipers که بایسکشوال(دوجنسه) هستند نشان داده که آنها بدون هیچ عمل جنسی تولید مثل می کنند.

این تصویر یکی از این مارهای ماده است. این مار زهر دار در کنار نوزاد نر خود قابل مشاهده است. برای اثبات این امر در طبیعت وارن بوثاز دانشگاه دولتی کارولینای شمالی در رالی همراه با تیمی از محققین یک پیت وایپر باردار را گرفتند و با تکنیک میکرو ستلایت microsatellite، آزمایش ژنتیکی در مورد ویژگیهای تولید مثل آن انجام دادند. آزمایشات نشان داد که بچه این مار پدر ندارد!

منبع: علمولوژی