ملت ایران:در این مطلب نگاهی داریم به تعدادی از فشاری ترین رکوردها، جایی که برخی از افراد حاضرند فشار را به جان بخرند تا بتوانند رکوردی را در کتاب گینس به ثبت برسانند.

بیشترین تعداد مسافر در یک اتوبوس

تصاویر: فشاری ترین رکوردهای دنیا !!

هند یکی از کشورهای پر جمعیت در دنیا است و احتمالا مردم آن به اینکه چندین نفری سوار اتوبوس و ماشین شوند عادت دارند و زدن رکوردهای اینگونه برایشان آسان است. در سال ۲۰۱۰ عده ای از سربازان ارتش هند توانستند رکورد سوار شدن روی یک موتور را بشکنند. ۵۴ سرباز تواسنتد یک کیلومتر را با یک موتور ۵۰۰ سی سی طی کنند و رکورد ۴۸ نفره قبلی را بشکنند.

باشگاه خبرنگاران