یکی از هوادارن استقلال در هنگام گرفتن عکس یادگاری با محمد رویانیان با نشان دادن عدد ۴ به نشانه ۴ پیروزی پیاپی در دربی به نوعی برای مدیرعامل سرخ پوشان پایتخت کری خواند.

عکس : شیطنت یک استقلالی در کنار رویانیان !