ملت ایران:«چادفل» هشت سال پیش با بادکردن آدامسی به قطر ۵۰.۸ سانتیمتر این رکورد را از آن خود کرد.

«چاد فل» که در بادکردن آدامس بادکنکی مهارت دارد بدون استفاده از دستانش توانست این رکورد را در مدرسه‌ای در ایالت آلاباما بدست آورد.

ایسنا