ملت ایران:شوهر مهربان برای اینکه هنگام زایمان همسرش کنار او باشد از تکنولوژی پیشرفته استفاده کرد.

" نیکول رابینز " هنگام ورود به اتاق عمل برای بدنیا آوردن فرزندش از اینکه همسرش کنارش نبود اندوهگین بود و ترس عمیقی در وجود خود احساس میکرد. همسر او یک سرباز امریکایی است که در حال حاضر در افغانستان در حال خدمت است.


به لطف ابتکار همسر و کمک بیمارستان و استفاده از تکنولوژی پیشرفته این خانم باردار کاملا سورپرایز شد. در اتاق عمل همسرش آنسوی مرزها در انتظار او بود تا از طریق " اسکایپ " شاهد تولد فرزندش باشد.
" پرستون رابینز " با حضورش و اینکه شاهد به دنیا آمدن این فرزند دختر بود باعثقوت قلب همسرش شد. او مدت ۹ ماه است که در افغانستان حضور دارد و از طریق ایمیل از مسئولین بیمارستان خواسته بود تا کاری کنند او بتواند در این شرایط حساس کنار همسرش باشد آنها هم با گذاشتن یک میز کنار تخت زایمان و قرار دادن یک کامپیوتر روی آن و ارتباط از طریق " اسکایپ " این شرایط را فراهم کردند و نیکول هنگام حضورش در اتاق با دیدن تصویر شوهرش در قاب مانیتور واقعا شگفت زده شد.

این دومین فرزند این خانواده است. نیکول معتقد است شغل همسرش بسیار حساس و مهم است و او قادر به تغییر آن نیست و بهتر است با این مسئله دوری کنار بیاید.

پرداد