ملت ایران: عکسی که مشاهده می فرمایید در مغازه های بازار سرعین زده شده است که از دایی به خاطر کمک به زلزله زده ها تشکر شده است.

جام نیوز