به گزارش اختصاصی ملت ایران رودخانه Yangtze که به آبراه طلایی مشهور بود جدیدا بطرز عجیبی قرمز رنگ شده است. این رودخانه طویل ترین و بزرگترین رودخانه چین وسومین رودخانه بزرگ جهان است که قسمتی از آن که درشهرChongquing در مجاورت رودخانه جیلاین قرار دارد و تقریبا با آن یکی شده به رنگ قرمز در آمده است. رودخانه Yangtze به این دلیل به رودخانه طلایی مشهور است که تمام آبهای بارانهای سنگین در آن جاری و جمع شده و به سمت جنوب چین روان می شود و از شهر صنعتی تجاری Chongquing عبور می کند. تا کنون علت تغییر رنگ رودخانه معلوم نشده است و کارشناسان هیچ توضیحی برای علت آن بیان نکردند.