ملت ایران: پس از حضور مرحوم " پیمان ابدی " در ایران و تشکیل تیم بدلکاری اش او شروع به آموزش آنها کرد.

هیچ تفاوتی در میان شاگردان پیمان ابدی میان زن و مرد وجود نداشت و حتی وی اصرار داشت در بدلکاری زن ها باید بیشتر از مردان قابلیت های خود را نشان دهند.

بدلکاری دختران تهرانی در شمال شهر + تصاویر

مریم پیربندی و آرزو بنی یعقوب بعد از مرگ او تمریناتشان را زیر نظر " علیرضا قره خانی " دستیار پیمان ابدی ادامه دادند. نازنین، مریم و مارال به سرپرستی آرزو بنی یعقوب جزو دختران بدلکاری هستند که این روزها سخت مشغول تمرین و یادگیری هستند.

همشهری