ملت ایران: این خانم معلم مهربان در اقدامی جسورانه بعد از نجات جان یک کودک سه ساله به یک قهرمان ملی تبدیل شد. تصاویر مربوط به صورت این خانم توسط سایت مرجع شطرنجی شده است.

تصویر: اقدام جسورانه خانم معلم مهربان
داستان قهرمانی او در همه روزنامه های آلمان به چاپ رسیده است. خانم آنجلا مرکل شخصا از وی قدردانی کرده است و او توانسته است مدال شجاعت که بالاترین مدال لیاقت در هرکشوری است از آن خود کند.
بنابر گزارشات آنها صدمات جزئی دیده اند و بعد ازنجات توسط نیروهای امدادی سریعا به بیمارستان فرستاده شده اند.
این معدن بیش از ۱۰۰ سال است که متروکه شده و کسی در آنجا رفت و آمد نمیکند.

پرداد