این زن که در دو سالگی بر اثر یک حادثه نیم تنه پائین بدنش را از دست داده بود، حالا دارای دو فرزند سالم و شوهری فداکار است که با وجود بیماری هایی که اخیرا دچار شده است همه امیدش برای ادامه زندگی به آنها است.

بدن عجیب یک زن ! +تصاویر