ملت ایران: محله حومه رودخانه تایمز در کشور چین به نحوی خارق العاده بازسازی شده است.

چینی ها که عادت دارند از روی همه چیز کپی کنند در یکی از شاهکارهای خود تکه ای از کشور انگلستان را در شهر شانگهای بازسازی کرده اند.

تصاویر: چینی‌ها کشور انگلیس را هم در مملکت‌شان ساختند !

به گزارش «۲۴»، این محله آنقدر شبیه اصل خود ساخته شده است که شکایت شهروندان انگلیسی برای کپی برداری از ساختمانهای آن را در بر داشته است.